Wyświetleń: 23998
Zarządca Nieruchomościami

Firma DOMICUS Ryszard Rawski została założona przez osobę posiadającą licencję zawodową nr 11541 w zakresie zarządzania nieruchomościami zdobyte w trybie pełnym, poświadczonym zdanym egzaminem państwowym.

 

Oferujemy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi i publicznymi.

 

Kierujemy się przede wszystkim zasadą ochrony interesów zleceniodawcy - właściciela nieruchomości na rzecz którego wykonujemy czynności zarządzania nieruchomością.

 

Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalamy każdorazowo zgodnie z życzeniem zleceniodawcy i spisany zostaje w umowie o zarządzaniu nieruchomością według aktualnego stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Opłaty eksploatacyjne i remontowe ustalone zostaną przez ogólne zebranie współwłaścicieli nieruchomości w wysokości odpowiadającej potrzebom Wspólnoty oraz zgodnej z uchwalonym przez Wspólnotę planem remontowym.